ПрАТ «СПЕКТР МХП»

Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР МХП»

 

Код ЄДРПОУ: 16485241

 

Місцезнаходження:

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 7

 

 

e-mail: info-spectr@ukr.net

 

Контактний телефон/факс:

(044) 236-49-37 / (044) 236-12-61

 

 

Голова правління: Іванов Сергій Дмитрович

(діє на підставі Статуту Товариства)

 

Головний бухгалтер: Сом Анна Геннадіївна

 

Товариство створене з метою здійснення  підприємницької діяльності і отримання прибутку для реалізації економічних та соціальних інтересів акціонерів і трудового колективу Товариства.

·        діяльність у сфері інжинірингу;

·        діяльність у сфері геодезії, гідрографії, геології

·        проведення методично-організаційного керівництва та виконання заходів по знищенню промислових викидів, охороні навколишнього середовища;

·        дослідження та розробки в галузі технічних та природних наук;

·        надання в оренду й експлуатацію, оперативний лізинг власного чи орендованого нерухомого майна, устаткування та офісної техніки, автомобілів;

·         інші види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

Акт ревізійної комісії

Протокол зборів

Річна інформація

Фінансова звітність

Аудиторський висновок

Особлива інформація емітента ПрАТ «СПЕКТР» МХП

Статут акціонерного товариства ПрАТ «СПЕКТР» МХП